Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(24.5.2008)


Skladba č. 441Juraj Brabec

II. cena

Šachové umenie 1975

Mat 2. ťahom (14–9)Hoci sa kompozičný šach pokladá za druh umenia, už oddávna sa v ňom hodnotia, popri kráse a zaujímavosti obsahu, aj vrcholné výkony. Takže treba uznať, že má v sebe aj niečo "športové". Tých rekordov je mnoho a dotýkajú sa najrozličnejších prvkov. Napríklad ide o dĺžku skladieb, či už matových úloh, samomatov, pomocných matov atď., množstvo variantov spĺňajúcich určitú tému, počet modelových matov, počet ťahov presnej dôkazovej partie a pod. V druhej polovici minulého storočia sa úsilie mnohých skladateľov zameralo na tvorbu novostrategických dvojťažiek, kde sa cení najmä počet fáz a počet variantov v rámci fáz, pravda, v súčinnosti s ich motivačnou náplňou. V tejto oblasti sa mimoriadne uplatnili slovenskí šachoví skladatelia, a pokiaľ ide o trojfázovú dvojťažku, predovšetkým Juraj Brabec z Bratislavy. Téma Z-32, t.j. trojfázová zámena vo dvoch variantoch, sa začala intenzívne pestovať v 50. rokoch, spočiatku ako zámena matov, ale neskôr v rozličných kombináciách so zámenou obrán a voľnou zámenou variantov. A práve do tejto oblasti prispel Brabec sériou prototypových skladieb, pričom obligátnych 6 variantov občas "prikrášlil" zaujímavými prídavkami. Jednu z najbohatších jeho dvojťažiek z tejto skupiny uvádzame na dnešnom diagrame: obsahuje tri zdanlivé hry 1...Se3, S:f4, D:d4 2.f3, Jd2, Jc3 mat, zvodnosť 1.Jc4? s hrozbou 2.De5 mat a variantmi 1...D:d4, K:d4, e:f6 2.f3, Ja3, Jd6 mat (vyvrátenie 1...Jg4!), a napokon skutočné riešenie, ktoré má tiež tri tematické varianty, takže celkovo ide o Z-33, čo je na hranici rekordu. Ešte podotýkame, že jej autor oslávi pozajtra (26. mája) svoje 70. narodeniny: srdečne blahoželáme!

Kontrolná notácia: b. Kh8 Da5 Va4 Vh4 Sd7 Jb1 Je5 Pc2 c6 d4 f2 f4 f6 g2 (14), č. Ke4 Da1 Ve1 Vh1 Sc1 Jh6 Pe7 f7 h2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 440 (Mlynka – samomat druhým ťahom): a) 1.Jg3 tempo 1...Jde7 2.d:e7 Va1 mat a podobne po 1...Jde3, Jc3+, Jb6, Jf4, Jb4, Jc7 2.S:e3, V:c3, S:b6, V:f4, V:b4, d:c7, navyše 1...J:f6 2.Dh6!, 1...Ke5 2.S:f5!, b) (po premiestnení Ke6 na e5) 1.Jc3 tempo 1...Jfe7, Jfe3, Jh6, Jd4, Jh4, Jg7 2.d:e7, S:e3, D:h6, V:d4, D:h4, D:g7, 1...Jg3, J:d6 2.Sh2, b8D, 1...Ke6 2.V:d5 – a vždy 2...Va1 mat. V oboch dvojníkoch sú spracované úplné koloskoky jazdcov s využitím ich brania alebo väzby, ale zaujímavým doplnkom sú aj varianty po ťahoch kráľa. Výborný rekordný samomat. (ff)


Vzad <<  >> Vpred