Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(1.12.2007)


Skladba č. 414

Juraj Brabec a Ľudovít Lehen

Cena

PAT A MAT C 31.3.2006

Pomocný mat 2. ťahom (5–7)

Pongráczov circešach, b) -Je3Ako sme už písali, v jednom z oddelení práve prebiehajúceho kompozičného zápasu Slovensko – Česko treba vytvoriť pomocný mat (ľubovoľným počtom ťahov) v tzv. Pongráczovom circešachu. Ide o druh exošachu vymyslený na Slovensku (Arnold Pongrácz bol prvým slovenským šachovým skladateľom), ktorý je definovaný takto: Každý braný kameň sa premiestni na svoje základné pole ("znovuzrodenie"), pritom pešiak na tom istom stĺpci, kde bol braný, jazdec, strelec alebo veža na pole tej istej farby ako pole brania. Ak je toto základné pole obsadené ľubovoľným, či už vlastným alebo súperovým kameňom, premiestňovanie pokračuje a tento kameň sa taktiež premiestni na svoje základné pole. Uvedený postup prebieha dovtedy, kým sa posledné znovuzrodenie neuskutoční na neobsadenom poli. Osobitným prípadom je branie priamo na základnom poli braného kameňa. Vtedy sú dve možnosti: v prvom type branie pokračuje bez zmeny, kým v type "Lehen" (resp. "L") je takéto branie zakázané. Na diagrame je najvyššie ocenená skladba z historicky prvého turnaja v Pongráczovom circešachu, ktorý usporiadal v minulom roku časopis PAT A MAT.

Kontrolná notácia: a) b. Kd7 Jf3 Pb7 c7 e7 (5), č. Kh3 Ve4 Sh7 Je3 Jg3 Pc6 e5 (7), b) bez jazdca e3; v oboch prípadoch čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom podľa pravidiel prvého typu Pongráczovho circešachu. Riešenie diagramovej pozície je takéto: 1.Je3-g2 Jf3:e5(Pe5:Pe7,Pe7-e2) 2.Ve4:e2(Pe2:Ve2,Ve2-a8) Pb7:a8V(Va8:Va8,Va8-h1) mat – v druhom ťahu čierneho veža berie bieleho pešiaka na jeho základnom poli, ten sa akoby premiestni na to isté pole, berie tam prítomnú čiernu vežu a presunie ju na jej základné pole – a8. Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 413 (Kiss a Lehen – mat druhým ťahom): 1. zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.Dg8 mat, 1...Jd6, D:e4, Dg1 2.J:f6, Vd1, b:c4 mat (1...Jg7/Jc7 2.D:d7 mat), 1...D:c3!, 2. zvodnosť 1.Vd1? hrozí 2.b:c4 mat, 1...J:e4, Jd3/J:b3, Jd6 2.Vb5, Dg8, J:f6 mat (1...c:b3 2.c4 mat), 1...f5!, riešenie 1.Vb6 hrozí 2.J:f6 mat, 1...J:e4, D:e4 2.Dg8, b:c4 mat. Zámena funkcie piatich ťahov bieleho (Vb5, Dg8, J:f6, Vd1, b:c4), čo znamená, že tie isté ťahy sa vyskytujú v jednotlivých fázach na rozličných miestach, napr. ťah Dg8 ako hrozba v prvej zvodnosti a variantový mat v druhej zvodnosti a v riešení po iných obranách atď. (ff)


Vzad <<  >> Vpred