Vzad <<  >> Vpred

Šach

(4. 1. 1990)


Problém č. 176/4

Milan Bednár, Kurima

3. čestné uznanie

Nedeľná Pravda 1988

Mat 3. ťahom (12-11)Riešiteľská súťaž

Problém č. 177/5: Matti Myllyniemi, 5. p.z.,TT Thémes-64 1970. Biely: Kf1, Va8, Sh7, Jb3 (4). Čierny: Kd1, Pb2, d2 (3). Mat 2. ťahom.

Problém č. 178/6: Unto Kalervo Murtovaara, 3. Ho Apu 1955. Biely: Kc7, Jc6, Sg6, Pd2, e5 (5). Čierny: Ke6, Pd3 (2). Mat 3. ťahom.

Dnes začíname čerstvým úspechom zo skladateľskej súťaže, kde si treba všimnúť 3 zvodnosti bielou vežou a cyklické striedanie dvoch hrozieb. Bodovanie v súťaži bude ako po iné roky, teda: za 2-, 3-, 4-ťažku po 2, 3, 4 body a za štúdiu 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia bodujeme rovnakým počtom bodov ako za hlavné. Za udanie inej nekorektnosti, závažný duál, neriešiteľnosti problému, bodujeme 1 bodom. Za nesprávne udanie vedľajšieho riešenia 1 bod sťahujeme. Riešenie zaslané po termíne (rozhoduje dátum pečiatky) nebodujeme. Riešiteľom odporúčame posielať svoje riešenie na korešpondenčnom lístku, kde vždy s riešením nech udajú aj úvodníky predchádzajúcich dvoch problémov na kontrolu, ak by sa náhodou predchádzajúci lístok stratil. Ku čestnosti hry dodávame, že nie je dobre, keď si riešitelia vzájomne vymieňajú riešenia, lebo nie je hlavné súťaž vyhrať bodovo, ale dôležité je to, že riešiteľ našiel riešenie a ďalší obsah a teda istý pocit víťazstva, ktorý prináša každý čestný šport.

Dnešné problémy treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad <<  >> Vpred