Vzad <<  >> Vpred

Šach

(11. 1. 1990)


Problém č. 179/7

Comins Mansfield

I. cena

American C.B. 1960

Mat 2. ťahom (11-6)Riešiteľská súťaž

Problém č. 180/8: Jaakko Räisänen, 23 Helsingin Sanomat 1981. Biely: Kg8, Ve4, Jf2, Pg2 (4). Čierny: Kf6, Pg6 (2). Mat 3. ťahom.

Problém č. 181/9: Jan Hannelius, Schach-Echo 1972. Biely: Kc2, Ve2, Vh5, Jc4, Pc3 (5). Čierny: Ka4, Pd5 (2). Mat 3. ťahom.

Dvojťažka obsahuje jednu zvodnosť a trojťažka tri pekné modelové maty. Modelový mat je taký, kde okolo čierneho kráľa v matovom obrazci každé pole je obsadené len jedným kameňom, pričom biely musí použiť všetky figúrky, okrem kráľa a pešiakov.

Keďže prebieha aj okresná riešiteľská súťaž, prinášame výsledok krajských majstrovstiev na rok 1989, ktoré sa uskutočnilo 3. júna m. r. v Bardejove. Zvíťazil I. Bandžuch (Sp. N. Ves) pred K. Bekiarisom ml. a S. Škerlíkom (obaja z Bardejova). Žiaľ, súťaž mala málo riešiteľov, ale na druhej strane si zaslúžia organizátori z TJ Partizán Bardejov pochvalu za vzornú prípravu podujatia. Dúfame, že naši riešitelia budú úspešní aj v budúcnosti aj pri silnejšej konkurencii.

Riešenia dnešných problémov treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred