Vzad <<  >> Vpred

Šach

(18. 1. 1990)


Problém č. 182/10

Ing. Hrvoje Bartolović

I. cena

Problem 1961

Mat 2. ťahom (8-9)Riešiteľská súťaž

Problém č. 183/11: Seth Liljestrand, Hufvudstadsbladet 1982. Biely: Ke1, Dh4, Je2 (3). Čierny: Kh1, Sg2, Pe3, h2 (4). Mat 3. ťahom.

Problém č. 184/12: Aleksis Rautanen, Lindroos 70 1972. Biely: Ke6, Da3, Je3 (3). Čierny: Kh5, Pc5, g7, h6 (4). Mat 3. ťahom.

Dvojťažka zaujme pozornosť so štyrmi zvodníkmi, kde si treba všimnúť ich vyvrátenia a porovnať ich s obranami v riešení. Trojťažka obsahuje len jeden variant, ale zato je veľmi pekný. Veľa riešiteľov v minulosti a zrejme aj teraz nevie posúdiť, čo je závažný duál a čo nezávažný, ktorý sa neboduje. Duál je ťah, ktorým sa začína autorom nezamýšľaná časť riešenia v inom ťahu bieleho ako v prvom. Závažný duál je duál v riešení, po tematickej zvodnosti. Každý duál v tempovke je závažný, okrem tzv. vedľajších hier ako napríklad premeny dáma-veža, alebo s viacnásobnou hrozbou.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Riešenie problému č. 173/1 Szöghy: 1.Jc6! hrozí 2.Dg1 mat, 1...Da1+, Db2+, De1, Dh2, Dd4, Dd6, De3, De7 2.Va2, V:b2, Ve2, Vg1, Sg7, Sf4, S:e3, Sg5 mat.

Riešenie problému č. 174/2 Hinkka: 1.De5! tempo, 1...Kg3, Jľub, g3 2.De3, Dh2, D:f5 mat. Zvodnosti: 1.Df1+? 1...Kg3! a 1.Dg1? 1...g3! Miniatúrka s pekným úvodníkom.

Riešenie problému č. 175/3 Hannelius: 1.Db6! hrozí 2.D:b7 mat, 1...V:a7, Vb6+, Vc7+, Vľub 2.Dd8, K:b6, K:c7, Db8 mat. -mb-


Vzad <<  >> Vpred