Vzad <<  >> Vpred

Šach

(21. 12. 1989)


Problém č. 173/1

József Szöghy

IV. cena

Magyar Sakkélet 1960

Mat 2. ťahom (8-7)Problém č. 174/2: Erkki Hinkka, Vaasa 1966. Biely: Kh1, De1 (2). Čierny: Kh3, Jf4, Pf5, g4, h4 (5). Mat 2. ťahom.

Problém č. 175/3: Jan Hannelius, Land og Folk 1974. Biely: Kc6, Df2, Sh1, Pa7 (4). Čierny: Ka8, Vb7 (2). Mat 2. ťahom.


18 šachových problémov na diagramoch a v kontrolnej notácii

Riešiteľom ponúkame súťaž

Dnes začíname 11. ročník dlhodobej riešiteľskej súťaže, do ktorej pozývame všetkých milovníkov šachovej krásy, aby skúsili objavovať šachové hlavolamy a takto si spríjemnili dlhé zimné večery.

Aj tohto roku s dlhodobou riešiteľskou súťažou budú súčasne prebiehať aj majstrovstvá okresu 1990 v riešení šachových problémov, pod patronátom VŠZ OV ČSZTV.

Prví traja si zabezpečia postup na krajské majstrovstvá. Riešiteľom predložíme 18 šachových problémov rôzneho žánru, pričom vždy jeden problém vyjde na diagrame a dva v kontrolnej notácii.

Všetky problémy budú reprodukcie, pretože sme nedostali vhodné originály. Preto prosíme tých, ktorí chcú prispieť nejakým originálom pre PN, aby ho zaslali na adresu vedúceho rubriky Milana Bednára, ktorý bude zodpovedný za celú rubriku. Pre prvých 10 v dlhodobej súťaži a pre 3, ktorí budú vyžrebovaní, sú pripravené knižné odmeny.

Prvé tri dnešné problémy sú na rozcvičku pred dlhším "maratónom" šachových problémov. Riešiteľom odporúčame, aby hľadali nielen samotné riešenie, ale aj skryté zvodnosti a inú šachovú krásu, ktorá je viac ukrytá v šachových problémoch ako v hranom praktickom šachu.

Riešenie dnešných problémov treba zasielať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred