Vzad <<  >> Vpred

Šach

(25. 1. 1990)


Problém č. 185/13

N.N.

Mat 4. ťahom (5-5)Riešiteľská súťaž

Problém č. 186/14: N.N. Biely: Kf1, Dg6, Vf2, Pb3, g2 (5). Čierny: Ke3, Sa1, Pe5 (3). Mat 3. ťahom.

Problém č. 187/15: Matti Myllyniemi, Sahmat 1961. Biely: Kc2, Sc4, Jc6, Je4, Pa5 (5). Čierny: Ka1, Sa3 (2). Mat 4. ťahom.

Dnešné problémy sú najnáročnejšie na riešenie v tohoročnej súťaži a pre vyrovnanosť súťaže neuvádzame autorov prvých dvoch problémov, aby niektorí riešitelia, ktorí majú možnosť, nepoužili šachovú literatúru. Tretia štvorťažka je pomerne jednoduchá, zaujme v nej len pekný úvodník. Netreba sa báť ani prvých dvoch problémov, lebo aj keď sú obtiažnejšie, predsa by ich mali naši riešitelia vyriešiť.

Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Riešenie problému č. 176/4 Bednár: 1.Vf3?(A) hrozí 2.c3+(B), Je6(C), 1...V:g4 (a)!, 1.Vc3?(B) hrozí 2.Je6+ (C), Jf3+(A), 1...h:g5!(b), 1.Ve6?(C) hrozí 2.Jf3+(A) c3+(B)... 1...Vh3! (c), rieši: 1.Ve5! hrozí 2.Jf3+(A), c3+(B), Je6+(C) — Ke5(Kc3) 3.Jc6(Sb2) mat, 1...V:g4(a) 2.Jf3+(A) Kc3 3.Sb2 mat, 1...h:g5(b) 2.c3+(B) Kc3 3.Sb2 mat, 1...Vh3(c) 2.Je6+(C) Kc3 3.Sb2 mat, 1...K:e5 2.Jf3+ Kd5 (Kf5) 3.Ja6 (Jd7) mat. Cyklická zámena funkcií polí (Bednárova téma), cyklická Flemingova téma a Hanneliusova téma.

Riešenie problému č. 177/5 Myllyniemi: 1.Va2! tempo, 1...b1D, b1J 2.V:d2, Sc2 mat. Hra s premenenými figúrami.

Riešenie problému č. 178/6 Murtovaara: 1.Kb6! tempo, 1...Kd7 2.Sf7 Kc8 3.Se6 mat, 1...Kd5 2.Sf5 Kc4 3.Je6 mat. Dva modelové maty. -mb-


Vzad <<  >> Vpred