Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 2. 8. 1964)


Úloha č. 15

Jozef Bodnár, Prešov

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (5–7)Kontrolná notácia: b. Kg2, Df3, Ve4, Jd7, Pb5 (5), č. Kd5, Jc5, Jh8, Sf2, Pa7, d4, d6 (7).


Riešenie problému č. 13: 1.d5:e6 Vc2-c1+ 2.Kf1-f2! keď 2.Kf1-g2 Vc1:h1 3.Kg2:h1 Kb6-c6 s remízou 2...Vc1:h1 3.e6-e7 Vh1-h2+ 4.Kf2-f3. Keď biely kráľ vstúpi na stĺpec g, potom čierna veža obsadí stĺpec e s remízou a keď biely kráľ vstúpi na stĺpec e, potom nasleduje ...Vh1 a Vh1-e1 s remízou. 4...Vh2-h3+ 5.Kf3-f4 Vh3-h4+ 6.Kf4-f5 Vh4-h5+ 7.Kf5-f6 Vh5-h6+ 8.Kf6-f5 Vh6-h5+ 9.Kf5-f4 Vh5-h4+ 10.Kf4-f3 Vh4-h3+ 11.Kf3-e2 Vh3-h2+ 12.Ke2-d3. Plán bieleho je dostať sa na pole d6 a obeťou jazdca na poli f6 vylákať čiernu vežu na stĺpec f. 12...Vh2-h3+ 13.Kd3-d4 Vh3-h4+ 14.Kd4-d5 Vh4-h5+ 15.Kd5-d6 Vh5-h6+ 16.Jh7-f6! Vh6:f6+ 17.Kd6-d5 Vf6-f5+ 18.Kd5-d4 Vf5-f4+ 19.Kd4-d3 Vf4-f3+ 20.Kd3-e2 a vyhrá, a) 15...Vh6-h1 16.Jh7-f6 Vh1-d1+ 17.Jf6-d5+ a biely vyhrá. Keď 16...Vh1-e1 17.Jf6-d7+ K~ 18.Jd7-e5 a biely vyhrá. Keď 16...Vh1-h8 17.Jf6-d7 K~ 18.Jd7-f8 Vh8-h6 19.Kd6-d7 a biely vyhráva. Veľmi pekná, ale asi príliš ťažká štúdia, lebo zatiaľ došlo len jedno správne riešenie.


Predbežný konečný stav súťaže za II. štvrťrok

A. Kalita (Humenné) 20 bodov. J. Fábry (Medzev), inž. J. Karel (Praha) a L. Zvada (Biele Vody) po 15 bodov. I. Dzuriš (Giraltovce) 13 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), D. Leščinský (Kežmarok) a I. Pukluš (N. Žipov) po 11 bodov. K. Suchár (Prešov) 9 bodov. J. Gaján (Sp. Podhradie), T. Horváth (Valaliky) a J. Kovalský (Čierna nad Tisou) po 4 body. J. Ličko (Košice ), L. Murcko (Hajtovka), J. Mokroluský (Zborov), J. Mušuka (Humenné), M. Tančak (Mrazovce) a F. Vyzisk (Sp. Nová Ves) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Bodnár, Prešov: Dvojťažku uverejňujeme v dnešnom čísle. Trojťažku musíte prepracovať, lebo biely už v prvom ťahu dáva šach, čo je u trojťažky prakticky neprípustné.


Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil inž. M. Piasecký. Technickú časť má na starosti V. Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred