Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 9. 1987)


 

Problém č. 1738

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1739

Zoltán Labai a

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 1738: bKa4 Db5 Va6 Vd1 Sf5 Sg1 Jd8 Pb4 c4 d3 f2 (11), čKd4 Dh1 Vb7 Sg6 Jh4 Pb6 c3 d7 f4 (9) – dvojťažka, 1739: bKb6 Da8 Ve6 Vg3 Sf1 Jb8 Jg1 Pc2 h7 (9), čKd4 Vc5 Vh3 Sg6 Jb1 Pb2 b5 d5 f5 (9) – dvojťažka.

V č. 1738 je spracovaná autorova téma publikovaná prvý krát ešte v roku 1970. Dvojica našich majstrov športu v kompozičnom šachu spracovala vo forme dvoch zvodníkov a riešenia v č. 1739 Somovovú a Hanneliusovú tému.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1721 (Kondratev) z 16. 7. 1987. Pokusy 1.d4?, d6?, Jg3?, J:g5? viaznu postupne na 1...Jd3!, J:d3!, Vf2!, f2! Rieši 1.Kh5 tempo, 1...K:d3, J:d3, Vf2, f2, g4 2.Jd6, Jd4, Jg3, J:g5, Jf4 mat. Spomienka na dávne časy (P. Gvozdják, Bratislava). Nesčíselne krát spracovaná téma pokusov (M. Nemček, Vrútky). Obsahove hodnotný problém so zaujímavo zostavenými negatívnymi motívmi a s prekvapujúcim úvodníkom (P. Filippi, Bratislava). Zriedkavá tempová pozícia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1722 (Čobanian) z 23. 7. 1987. Zvodník 1.Dh1? hr. 2.Vf~ mat, 1...Sc1+, Se7+ 2.Vf4, Vff6 mat, viazne na 1...V:e2! Zvodník 1.Da8? hr. 2.Vc~ mat, 1...Sc1+, Se7+ 2.V:c1, Vcf6 mat, viazne na 1...Jac5! Zvodník 1.Dh7? hr. 2.J4~ mat, 1...Sc1+, Se7+ 2.Jf4, J:e7 mat, viazne na 1...V:g1! Rieši 1.Dh4 hr. 2.J4~ mat, 1...Sc1+, Se7+ 2.Je3, Jf6 mat. Dobrý projekt zmnoženia témy v štvorfázovej batériovej skladbe (L. Salai, Martin). Výborné!! Pekný úvodník (P. Gažovčiak, Nitra). Bulharská téma, ale nenadchne (M. Nemček, Vrútky). Ešte väčšou vadou ako nepripravené maty sú asi nahrajúce tri biele figúry v riešení (P. Gvozdják, Bratislava). Štyri rôzne batérie – asi maximum, čo ide v tomto smere dosiahnuť bez exokameňov. Technické nedostatky v spracovaní, ako viacnásobné hrozby, neexistencia matu na šach, to sú zákonité ústupky pri skladbách taskového charakteru (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred