Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(20.9.2012)Skladba č. 614Zdeněk Meergans

II. cena

Rex Multiplex 1985

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešenia (2–8)Kontrolná notácia: b. Kb7 De1 (2), č. Kf3 Sb5 Sg1 Ja6 Jd1 Pd3 d7 e7 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

Český šachový skladateľ Zdeněk Meergans (13. februára 1920 – 6. marca 2012) bol autor približne 250 skladieb, z toho 190 pomocných matov a vyše 40 sériovoťahových pomocných matov, väčšinou s exokameňmi alebo exopodmienkami. V skladateľských súťažiach získal 42 vyznamenaní, z toho 9 cien, v Albumoch FIDE má publikovanú jednu skladbu.

Riešenie šachovej skladby: I. 1.d2 Dh4 2.Ke3 Kb6 3.Kd3+ K:b5 4.Se3 Dc4 mat, II. 1.Sc6+ K:a6 2.Se4 Da5 3.Ke3 Kb6 4.Kd4 Dc5 mat. Takzvané farebné echové modelové maty (lebo čierny kráľ stojí na poliach rozličnej farby).


Vzad <<  >> Vpred