Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(12.9.2012)Skladba č. 615Emil Bista

4. čestné uznanie

Pravda 1969-1970

Mat 2. ťahom (10–11)Kontrolná notácia diagramu: b. Kh4 De8 Vg7 Sa1 Sa8 Jc6 Je3 Pb4 b6 g6 (10), č. Kd6 Dh7 Va2 Vb2 Sg8 Jb7 Jd8 Pb3 f7 h3 h5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Emil Bista sa narodil 29. marca 1945 v Kľaku (okres Žiar nad Hronom) a ako lekár pôsobil v Tvrdošíne, neskôr v Námestove a Šišove (okres Bánovce nad Bebravou). Po prvotine v bratislavskej Smene 12. mája 1962 uverejnil minimálne 12 skladieb, z toho 10 dvojťažiek a 2 trojťažky. V skladateľských súťažiach získal dve vyznamenania.

Riešenie skladby: Zdanlivé hry 1...Ja5 2.De7 mat, 1...f7~ 2.Dd7 mat, 1...Vc2 2.Se5 mat sa po úvodníku 1.Je5 (s hrozbou 2.Jc4 mat) zamenia: 1...Ja5 2.Jf5 mat, 1...f7~ 2.De7 mat, 1...Vc2 2.Dd7 mat. Opakovanie dvoch matov (De7, Dd7) je náznakom cyklickej zámeny matov, kruh však nie je uzavretý, preto ide o tému Z-23-34.


Vzad <<  >> Vpred