Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(5.10.2012)Skladba č. 616Luigi Vitale

The Problemist 1989

Mat 3. ťahom (6–1)Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Dd8 Sg1 Jd1 Je6 Pa3 (6), č. Kc2 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Taliansky šachový skladateľ Luigi Vitale (26.5.1924 – 17.5.2003) uverejnil viac ako 1250 skladieb rôznych druhov, ale prevažne trojťažiek pomerne jednoduchého obsahu s dôrazom na riešiteľskú obťažnosť, neskôr aj rozličných exoproblémov. V skladateľských súťažiach získal niekoľko desiatok vyznamenaní.

Riešenie skladby: 1.Dg5! tempo 1...Kb3 2.Dc1 tempo 2...Ka2, Ka4 3.Db2, Jc5 mat, 1...Kd3 2.Jd4 tempo 2...Kc4, Ke4 3.Db5, Df5 mat, 1...K:d1 2.Jd4 tempo 2...Ke1 3.Dc1 mat, 1...Kb1 2.Dd2 Ka1 3.Db2 mat. Veľmi dobrý úvodník, štyri varianty po ťahoch čierneho kráľa do "hviezdy", tempo po tempe a šesť rozličných matov.


Vzad <<  >> Vpred