Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(26.10.2012)Skladba č. 617Marian Cyprian

Východoslovenské noviny 30.6.1963

Mat 2. ťahom (7–6)Kontrolná notácia diagramu: b. Kg5 Dd7 Sa1 Sa2 Jd2 Pc3 c6 (7), č. Ke5 Jb3 Pa4 b5 c5 e6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Marian Cyprian sa narodil 7. septembra 1947 v Trenčíne, ale minimálne od roku 1962 žije v Dubnici nad Váhom. Svoju prvú skladbu uverejnil v Smene 30. septembra 1962. Celkovo zložil 10 skladieb (včítane štyroch spoločných), bez výnimky dvojťažiek. Koncom 70. rokov viedol rubriku v okresnom týždenníku Obzor a bol predseda okresnej organizácie kompozičného šachu.

Riešenie skladby: Zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Jd4 2.Dc7 mat (D:e6?), 1...J:d2 2.D:e6 mat (Dc7?), riešenie 1.Dd3 hrozí 2.Jf3 mat, 1...Jd4 2.Dg3 mat (c4?), 1...J:d2 2.c4 mat (Dg3?). Zámena matov v spojení s antiduálmi v každom variante. Autor mal vtedy len 15 rokov...


Vzad <<  >> Vpred