Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.11.2012)Skladba č. 618Árpád Molnár

II. cena

Olympijský turnaj 1982

Pomocný mat 2. ťahom

5 riešení (6–6)Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Vf8 Sb8 Sd5 Jb4 Jb6 (6), č. Ke7 Vb5 Vf5 Sa4 Sa7 Pc5 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedie 5 prvých ťahov čierneho.

Maďarský medzinárodný majster Árpád Molnár (18.3.1936 – 24.3.2012) publikoval po prvotine v roku 1951 viac ako 450 skladieb, prevažne pomocných matov, ale aj dvojťažiek, trojťažiek a retroskladieb. V skladateľských súťažiach získal odhadom 300 vyznamenaní, z toho približne 100 cien, v Albumoch FIDE dosiahol 29 bodov (do roku 2006).

Riešenie skladby: I. 1.V:b4 Jc4 2.Sd7 Sd6 mat, II. 1.S:b8 Vf7+ 2.Kd6 Jc4 mat, III. 1.S:b6 Ve8+ 2.Kd7 Sc6 mat, IV. 1.V:d5 J4:d5+ 2.Ke6 Vf6 mat, V. 1.V:f8 Sf7 2.Kd8 Jc6 mat. V každom riešení "zmizne" jedna z bielych figúr a cyklicky posunutá iná biela figúra matuje: vynikajúci konštrukčný výkon.


Vzad <<  >> Vpred