Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.10.1979)


Problém č. 1105 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1106 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1105: b. Kg7 Da2 Vc8 Ve1 Sb7 Jd4 Jf4 Pc5 d3 f3 g4 h4 (12), č. Ke5 De3 Jb6 Jh7 Pe4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1106: b. Ke3 Df8 Ve8 Vf1 Sc7 Jb5 Jh5 Pc4 d5 d7 f5 g4 (12), č. Ke5 Da8 Va6 Vg6 Sd8 Se6 Pa7 b7 d3 d6 e7 f6 h7 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry po 1...D:d4, D:f4 a zvodnosť 1.Db2?, v trojťažke sa nesmú prehliadnuť zvodnosti 1.Jf4? a 1.Jd4?. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1097 (Polák) zo 17. augusta: 1.e6 Vh6 (hrozí) 2.e7+ Ke8 3.d7+ Kf7 4.Se6 mat, 1...Ke8 2.d7+ Kd8 3.e7+ Kc7 4.Sd6 mat, 1...J:d6 2.S:d6 Vc8 3.D:c8+ K:c8 4.e7 mat (1...Je5 2.Dc7+ atď.). Chutné modelové echo a navyše ďalší modelový mat – opäť podarená skladba v súčasnosti najlepšieho slovenského štvorťažkára.

Knižné ceny za riešenie vyhrávajú: Jozef Farštiak, 966 31 Bartošova Lehôtka 69, Eva Gurová, Drevoindustria 01 (Slobod.), 010 00 Žilina a Marián Križovenský, Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Topľou.

* Na kompozičnom seminári v Bratislave 29. a 30. septembra t. r., za účasti 30 šachových skladateľov z celej ČSSR boli prediskutované témy II. svetovej súťaže a niektoré organizačné otázky. Vedúcimi jednotlivých oddelení sú: pre dvojťažky Ivan Jarolín, Na križovatkách 42, 818 00 Bratislava, trojťažky Jozef Havran, Slobodáreň A, n. p. Duslo, ul. Sov. armády, 927 00 Šaľa, mnohoťažky Ján Kozinka, Sladovnícka 11, 917 00 Trnava, circešach Ján Jurčo, 023 61 Važec 727, sériovoťahové reflexné maty Juraj Brabec, Svetlá 3, 801 00 Bratislava. Posledné dve témy uverejníme v našej rubrike neskôr, podobne ako vedúcich ďalších troch oddelení. Súťaž však ešte stále nebola oficiálne vypísaná.

* Ďalšie stretnutia bratislavských záujemcov o šachové problémy budú vo štvrtok 18. októbra a 8. novembra t. r. o 18. hod. na zvyčajnom mieste.


Vzad <<  >> Vpred