Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.12.2003)


Skladba č. 3455 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 2. ťahom (8–5)Návrat po rokoch

Autor dnešnej skladby sa po dlhom odmlčaní vracia k tvorbe: jeho dvojťažka obsahuje zdanlivé varianty 1...Sf4 2.D:f4 mat a 1...g:f3 2.D:g6 mat, ktoré sa v riešení ukážu v inom svetle. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kc2 Df7 Vc5 Sh6 Jb3 Jf3 Pd4 d5 (8), č. Ke4 Sd6 Jf1 Pg4 g6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3451 (Slesarenko a Šaňšin): 1. zvodnosť 1.Sc6? hrozí 2.d6 mat, 1...f:e3, V:d5 2.D:b1, Jd6 mat, 1...e:d5!, 2. zvodnosť 1.Sg6? hrozí 2.Vg5 mat, 1...f:e3, e:f5 2.Jc3, S:f5 mat, 1...f:e2!, riešenie 1.Jg4 hrozí 2.V:e5 mat, 1...V:d5, e:f5, K:d5, K:f5 2.D:b1, Jc3, Sc6, Sg6 mat. Obsažný a zaujímavý moderný komplex obsahujúci tri zámeny matov, dve zámeny obrán, ale aj zámeny funkcií ťahov, keď ťahy Sc6 a Sg6 sa vyskytujú najprv ako zvodníky a potom ako variantové maty v riešení. Osobitne treba vyzdvihnúť vynikajúci úvodník, ktorý dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Štefan Rybár, Snežienková 3, 971 01 Prievidza.

* V nedávno rozhodnutej osobitnej medzinárodnej sekundárnej súťaži skladieb s maximálne štyrmi kameňmi, ktorú každoročne organizuje nemecké združenie Die Schwalbe a rozhoduje skupina skladateľov z viacerých štátov, získali významné úspechy naši autori: za rok 2002 bola na druhom mieste skladba Daniela Novomeského (Bratislava) a na treťom Juraja Lörinca (Dubnica nad Váhom). (kh)


Vzad << >> Vpred