Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.12.2003)


Skladba č. 3456 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom (3–4)Nie echo

V poslednom čase sme sa v našej rubrike niekoľkokrát stretli s echovými matmi. Dnešný jednoduchý, ale sympatický pomocný mat môže slúžiť ako príklad, čo nie je echo, i keď maty sú navzájom veľmi príbuzné. Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kd7 Jd1 Pb2 (3), č. Kd5 Vh4 Sh1 Pe5 (4), b) Sh1 premiestniť na g1; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3452 (Novomeský): 1. riešenie 1.Jc4 e5 2.Jb6 c4 3.Dh1 Kc3 4.Dc6 d4 mat, 2. riešenie 1.Jb5 Ke2 2.Da3 Kd1 3.Kc4 Kc2 4.Dc5 d3 mat. Dokonalé "poschodové" echo, keď všetkých 7 kameňov na šachovnici je vzájomne posunutých o pole nahor (nadol). Autori pomocných matov sa teraz predbiehajú, kto do takého echa zapojí viac kameňov. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Gitka Kučerová, Park 3/189, 013 13 Rajecké Teplice.

* V najbližších dňoch vyjde 43. číslo štvrťročníka PAT A MAT. Bude obsahovať 5 zaujímavých článkov, "okienko do sveta" s výberom skladieb zahraničných autorov, autoportrét vynikajúceho bulharského veľmajstra Petka Petkova, vypísanie 2. majstrovstiev sveta jednotlivcov, 4. tematického turnaja časopisu a ďalších súťaží, 48 originálnych skladieb s riešeniami, správy, definície pojmov z exošachu a ďalšie materiály. Záujemcovia o časopis sa môžu prihlásiť aj na adresu našej rubriky. (kh)


Vzad << >> Vpred