Vzad << >> Vpred

ŠACH

(22.1.2004)


Skladba č. 3461 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (3–4)Čierny pomáha

Po sérii priamych matových úloh opäť uverejňujeme pomocný mat a pre čitateľov, ktorí s týmto typom skladieb nemajú skúsenosti, uvádzame ako pomôcku jedno z riešení: 1.Kc2 Sb2 2.Va1 Sa3 3.Kb1 Se4 mat. (Všimnite si, že v pomocných matoch sa píšu ťahy za číslom v poradí najprv čierny, potom biely.) – Kontrolná notácia diagramu: b. Ke7 Sa1 Sb7 (3), č. Kd3 Vg1 Pa2 f4 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3455 (Bidleň): Zdanlivé varianty 1...Sf4, g:f3 2.D:f4, Dg6 mat, riešenie 1.Vc3 hrozí 2.Jg5 mat, 1...Sf4, g:f3 2.Jc5, D:f3 mat, navyše 1...Se7, Je3+ 2.De6, V:e3 mat. Zámena dvoch matov, ktorej podstata spočíva v zrušení napadnutia poľa d5, napadnutí f3 a odblokovaní c5 v úvodníku. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Ing. Svätopluk Bergnacht, Svätoplukova 17, 040 01 Košice.

Riešenie skladby č. 3456 (Hudák): a) 1.Vd4 b4 2.Se4 Je3 mat, b) 1.Sc5 b3 2.Vd4 Jc3 mat. Dva analogické maty, keď v každom z nich sa využíva blokovanie dvoch polí čiernou vežou a strelcom a napadnutie jedného poľa bielym pešiakom. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Ing. Alfréd Baroška, ČA 14, 935 32 Kalná nad Hronom.

* Prvú cenu v ročnom turnaji exoskladieb nemeckého časopisu Die Schwalbe vyhrala bratislavská dvojica J. Brabec a Ľ. Lehen. (-kh)


Vzad << >> Vpred