Vzad << >> Vpred

ŠACH

(29.1.2004)


Skladba č. 3462 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 5. ťahom (6–4)Začína kráľ

Takýto titulok sa nemôže týkať šachovej partie, je však pomôckou pre riešiteľov dnešnej päťťažky, aby si ľahšie poradili s priebehom jej dvoch variantov a podvariantov. – Kontrolná notácia diagramu: b. Ke8 Va8 Je6 Pb4 b5 c5 (6), č. Kc8 Sb8 Pb7 c7 (4), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3457 (Golha): a) 1.Db4 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Sf2, Jc4, Jd6+ 2.J:f2, S:d3, J:d6 mat, b) 1.Dc7 hrozí 2.De5 mat a tie isté tri varianty. Pravda, vtip je v cyklickej zámene obranných motívov (napadnutie hrozbového poľa, zaclonenie hrozbovej línie a šach), ak navzájom porovnáme uvedené tri varianty v oboch dvojníkoch.

Riešenie skladby č. 3458 (Labai): 1.Jc2 hrozí 2.Dg3+ S:g3 mat, 1...Je5 2.D:f3+ J:f3 mat, 1...Ve5 2.De3+ V:e3 mat, 1...J:f4 2.Jd3+ J:d3 mat, 1...V:f4 2.Je4+ V:e4 mat. V prvej dvojici variantov odväzovanie dámy, v druhej po jej braní návrat čiernych figúr, pričom všetky štyri maty sú batériové. – Knihu a časopis za správne riešenie oboch skladieb vyhráva Pavol Kvasnica, Studenohorská 19, 841 03 Bratislava. Po dvoch časopisoch za riešenie aspoň jednej skladby v rámci mimoriadnej súťaže získavajú Ján Mosorjak zo Šemše, Peter Slávik z Kamennej Poruby a Štefan Papán z Dolného Kubína.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 30. januára) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred