Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.2.2004)


Skladba č. 3463 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (4–8)Pravda 2004-2005

Všetky originálne skladby slovenských autorov, uverejnené v našej rubrike počas týchto dvoch rokov, budú zaradené do skladateľskej súťaže. Členenie súťaže podľa druhov bude závisieť od počtu a kvality uverejnených skladieb. Osobitne oceníme skladby začínajúcich autorov (do troch rokov od dátumu prvotiny). Víťazní autori dostanú ceny, minimálne v podobe kníh a časopisov, ale pokúsime sa zabezpečiť aj peňažné ceny. Prípadné sponzorské príspevky na súťaž treba konzultovať so Slovenskou organizáciou kompozičného šachu, Zimná 2, 821 02 Bratislava. – Treťou skladbou do súťaže je pomocný mat na dnešnom diagrame: čierny musí vykonať dva podobné, ale predsa iné manévre, aby umožnil zatiaľ nehybnému bielemu jazdcovi dať mat. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kg6 Ja1 Pb3 c2 (4), č. Kd4 Sc4 Jb2 Pc3 c5 e4 e6 g7 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3459 (Pituk): Zdanlivé varianty 1...Db7, Jc6 2.Vb4, Dg1 mat, riešenie 1.V:b5 hrozí 2.V:d5 mat, 1...Db7, Jc6 2Jg5, Jd6 mat (navyše 1...Dd7/Df7 2.Vb4 mat). Zámena dvoch matov s využitím poloväzby Dg7-Je5 (v oboch fázach), ale aj s kombinačne zaujímavými zásahmi jazdca v oboch skutočných matoch (zaclonenie Vg8, resp. Sb8). – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Ing. Jozef Rudišin, 067 01 Radvaň nad Laborcom 192. (kh)


Vzad << >> Vpred