Vzad << >> Vpred

ŠACH

(8.1.2004)


Skladba č. 3459 – A. Pituk

Československý šach 1955

Mat 2. ťahom (10–10)Memoriál Pituka

K nedožitým stým narodeninám Alexandra Pituka (26.10.1904-30.4.2002) vypisuje Slovenská organizácia kompozičného šachu medzinárodný turnaj v skladaní dvojťažiek na tému dvojfázovej zámeny variantov so zaujímavým strategickým obsahom. Skladby treba posielať do 26. októbra t. r. na adresu Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava (alebo e-mailom ijarolin@centrum.sk). Rozhodcom je Zoltán Labai (Veľký Kýr), autori víťazných skladieb získajú peňažné ceny v celkovej hodnote 2000 Sk. – Na dnešnom diagrame je Pitukova dvojťažka, ktorá názorne spĺňa predpísanú tému: prvou fázou sú zdanlivé varianty (keby začínal čierny) 1...Db7 2.Vb4 mat, 1...Jc6 2.Dg1 mat, v druhej fáze (riešení) sa zdanlivé maty zamenia na iné. – Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Dg4 Vb3 Ve8 Sa8 Sh8 Jb2 Je4 Pd2 f3 (10), č. Kd4 Dg7 Va3 Vg8 Sb8 Je5 Pa2 a4 b5 d5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3454 (Šemrinec): Zvodnosti 1.Sa6/Sb5/Sf1? tempo 1...Kf5 2.Sd3 mat, 1...Kd5 2.Sb7/Sc6/Sg2 mat, 1.Sa2/Sb3/Sf7/Sg8? Kf5 2.Sb1/Sc2/Sg6/Sh7 mat, 1.Jb7/Jf7? Kf5 2.Jd6 mat, všetky viaznu na 1...Kf3!, riešenie 1.Se2 tempo 1...Kf5, Kd5 2.Sd3, Sf3 mat. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Marián Valášek, Hôzdy 336, 034 82 Lúčky.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 9. januára) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred