Vzad << >> Vpred

ŠACH

(12.2.2004)


Skladba č. 3464 – Viktor Meľničenko

I.-III. cena ex aequo

Smena 1992

Mat 2. ťahom (4–3)Šach bielemu kráľovi

Už od 19. storočia platí "pravidlo", ktoré šachoví skladatelia neradi porušujú: na každý šach bielemu kráľovi v základnom postavení dvojťažky má byť pripravený mat (čiernemu kráľovi). Tak je to aj v dnešnej dvojťažke známeho ukrajinského autora, uverejnenej v ruskej Smene: 1...Vf8+ 2.g:f8D mat (v takomto prípade vôbec neprekáža že vychádza aj premena pešiaka na vežu). Je však zaujímavé, že aj na iný ťah čierneho je pripravený mat: 1...V:g7 2.Vh8. No a teraz ostáva už len nájsť správny prvý ťah bieleho a porovnať uvedené zdanlivé varianty s riešením. – Kontrolná notácia diagramu: b. Ke8 Vh6 Vh7 Pg7 (4), č. Kg8 Vf7 Pe7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme malým darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3460 (Tuxen): 1.Dc7 tempo 1...Kd5 2.Vb4 mat, 1...f6 2.Vb5 mat, 1...f5 2.Vb6 mat, 1...Kg5(Kf5) 2.De5 mat. Pekná "začiatočnícka" dvojťažka s efektnou trojicou matov z batérie veža-strelec. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Fedor Seman, 900 64 Suchohrad 64.

Druhé majstrovstvá sveta jednotlivcov v kompozičnom šachu (WCCI 2001-2003) sa uskutočnia za podobných podmienok ako prvé, ibaže termín na posielanie skladieb bude 30. júna t. r. Stručné vypísanie tejto vrcholnej súťaže je v č. 43 časopisu PAT A MAT, podrobné propozície môžeme záujemcom na požiadanie poslať poštou alebo e-mailom.


Vzad << >> Vpred