Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.3.2004)


Skladba č. 3468 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Mat 2. ťahom (4–3)Riziko

Náš pravidelný prispievateľ nám poslal peknú miniatúrnu dvojťažku (aj so zdanlivou hrou 1...Kf3 2.Df4 mat), ale tento žáner je dnes už veľmi rizikový: nenájde sa predchodca? – Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Dg5 Sh2 Jc1 (4), č. Kf2 Sg2 Pc3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3464 (Meľničenko): Zdanlivé hry 1...Vf8+, V:g7 2.g:f8D, Vh8 mat, riešenie 1.Vg6 hrozí 2.Vh8 mat, 1...Vf8+, V:g7 2.g:f8J, Vg:g7 mat, navyše 1...K:h7 2.g8D mat. Mimoriadne vydarená miniatúrka, obsahujúca nielen zámenu dvoch matov a dve premeny pešiaka, ale aj tzv. hrozbový paradox, keď obrana V:g7 najprv umožní mat Vh8, ale v riešení ho ako hrozbu znemožní. – Vypísané odmeny za správne riešenie vyhráva Ing. Juraj Hýroš, Severná 26, 974 01 Banská Bystrica.

* Juraj Brabec a Peter Gvozdják, dvaja bratislavskí medzinárodní majstri v kompozičnom šachu, získali vysoké vyznamenania v nemeckých turnajoch: prvý v renomovanom časopise Die Schwalbe I.-II. cenu ex aequo za exodvojťažku (v konkurencii všetkých druhov exoskladieb) a druhý v silne obsadenom jubilejnom turnaji F. Hoffmanna prvú cenu za ortodoxnú dvojťažku. Obe skladby budú uverejnené v 44. čísle časopisu PAT A MAT, ktoré má vyjsť v tomto mesiaci.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 12. marca) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred