Vzad << >> Vpred

ŠACH

(19.2.2004)


Skladba č. 3465 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 7. ťahom (12–8)Cesta dámy

Vzhľadom na sedem ťahov a nezvyčajnú stiesnenú pozíciu priebeh riešenia možno nazvať kliesnením cesty pre dámu. Ako významnú pomôcku uvádzame, že všetky varianty sa končia matom Dd1, ale kadiaľ sa dáma na toto pole dostane? – Kontrolná notácia diagramu: b. Kf1 Dh1 Vd1 Sc1 Ja2 Jc3 Pb2 b4 d2 e4 g2 h3 (12), č. Kc2 Pb5 c4 d3 e5 f2 g3 h4 (8), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3461 (Ložek): 1. riešenie 1.Kc2 Sb2 2.Va1 Sa3 3.Kb1 Se4 mat, 2. riešenie 1.Vg4 Sa6+ 2.Ke4 Sf6 3.Kf5 Sd3 mat. Dva podobné (ale nie echové) modelové maty na vzdialených miestach šachovnice a s blokovaním poľa vežou. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva František Paluška, Javornícka 4/34, 974 01 Banská Bystrica.

* Pri príležitosti svojich 60. narodenín vypísal majster FIDE Karol Mlynka (Bratislava) anonymnú skladateľskú súťaž vo dvoch oddeleniach: A. ortodoxné dvojťažky na ľubovoľnú tému, B. exodvojťažky na tému zámeny obranných motívov s cyklickými efektmi (všetky druhy kameňov, pravidiel a šachovníc sú dovolené). Rozhodcom je jubilant, skladby treba poslať do 11. augusta 2004 na adresu Ján Golha, Lúky 1231/89, 952 01 Vráble, alebo e-mailom na jan.golha@carrier.sk.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 20. februára) od 18. do 21. hodiny v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred