Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.11.2003)


Skladba č. 3452 – originál

Daniel Novomeský, Bratislava

Pomocný mat 4. ťahom (4–3)

2 riešeniaStopercentné echo

Autor dnešnej skladby sa v posledných rokoch vypracoval na jedného z najlepších skladateľov málokarneňových pomocných matov s echovými modelovými matmi. V tejto oblasti sa osobitne cení, ak echo vytvárajú doslova všetky kamene na šachovnici. Kto nájde obe riešenia, iste pochopí význam slová echo, aj keby sa s ním doteraz nebol stretol. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kd3 Pc3 d2 e4 (4), č. Kc5 Dc1 Ja3 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3448 (Labai): Zvodnosť 1.Da2? hrozí 2.Jcd2 mat, 1...D:d4, J:d4, J:d6+, K:e4 2.S:b7, Jf6, Jc:d6, Dg2 mat, 1...Dc5!, riešenie 1.Dg2 hrozí 2.Jed2 mat, 1...D:d4, J:d4, J:d6+, K:c4 2.Jb6, J:e3, Je:d6, Da2 mat. Zámena troch matov a jedna voľná zámena po ťahoch kráľa spojená s "opakovaním" prvých ťahov, ale najmä s bohatou kombinačnou motiváciou. Jediným nedostatkom podľa ortodoxných zásad je neexistencia matu na šach bielemu kráľovi (J:d6+) v základnej pozícii, hoci treba povedať, že sa čoraz častejšie stretáme s tolerantným prístupom k takýmto prehreškom. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Zdeno Zvara, Lipová 525/8, 031 04 Liptovský Mikuláš.

* Čitateľom pripomíname, že ešte stále možno poslať skladby do nášho dvojročného skladateľského turnaja 2002-2003. Posledným termínom je koniec novembra – na uvedenú adresu. (kh)


Vzad <<  >> Vpred