Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.11.2003)


Skladba č. 3451

Anatolij Slesarenko a V. Šaňšin

VI. cena

Die Schwalbe 1999/I

Mat 2. ťahom (10–10)Ruská cena

Občas sa vyskytnú názory, že v dvojťažkách už nemožno vytvoriť nič nové. Na druhej strane však viacerí autori (najmä ruskí, ukrajinskí a nemeckí, ale aj ďalší, vrátane našich) dokazujú, že možností je ešte veľa. Aj práve rozhodnutý turnaj renomovaného nemeckého časopisu (za prvý polrok 1999) priniesol rad hodnotných, zaujímavých a pritom originálnych dvojťažiek. Vybrali sme z nich až šiestu cenu od dvojice známych ruských majstrov: do jej tematického obsahu patria (okrem riešenia) zvodnosti 1.Sc6? a 1.Sg6?. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kh5 Db3 Vc4 Vf5 Se8 Jb5 Je3 Pd5 e2 f6 (10), č. Ke4 Vd8 Sb1 Sd4 Jg1 Pe5 e6 f3 f4 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3447 (Šemrinec): a) 1.Jf7 V:f4+ 2.Vf5 V:d4 3.g5 Vd6 mat, b) 1.Jg6 S:d4+ 2.Ve5 S:f2 3.e6 Sh4 mat. Veľni pekná súhra bielej veže s bielym strelcom, ktorej zjednocujúcim momentom je aj zmiznutie dvoch čiernych pešiakov a postupné blokovanie polí čiernemu kráľovi jazdcom, vežou a pešiakom v oboch dvojníkoch. Pritom za osobitne hodnotnú sa pokladá stĺpcovo-diagonálna analógia. Jediným rizikom by mohla byť menšia originalita. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Miroslav Jankovič, Vodná 12, 917 05 Trnava-Modranka.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 7. novembra) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad <<  >> Vpred