Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.10.2003)


Skladba č. 3450 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 3. ťahom (3–4)

2 riešeniaEcho

Toto krátke slovo má v kompozičnom šachu špecifický estetický význam: ide o opakovanie nejakého šachového prvku na rozličných miestach šachovnice alebo v rozličnom "čase", ale najčastejšie o dva alebo viac matov, ktoré sa navzájom líšia posunutím alebo otočením. Kto nájde obe riešenia dnešného pomocného matu, bude si môcť vychutnať typickú krásu echových modelových matov. – Kontrolná notácia diagramu: b. Ka2 Vd3 Sd1 (3), č. Kd5 Sb2 Pa3 d4 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3446 (Mlynka): Zdanlivé hry 1...V:d6, f4, Va5 2.D:d6, De4, D:a5 mat, zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.V:d5 mat, 1...V:b5, Vc5 2.D:b5, D:c5 mat (1...Jf4, J:c3, d:e6 2.Dd4, D:c3, Jc6 mat), 1...Sb7!, riešenie 1.Dh4 hrozí 2.Df6 mat, 1...Vb5+, Vc5 2.V:b5, Jf7 mat. Zámena dvoch matov vrátane zámeny funkcie ťahov vežami na b5, navyše (menej tematická) je zdanlivá fáza. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Zoltán Nagy, Malé Trakany 81, 076 42 p. Veľké Trakany.

* 7. svetová súťaž v kompozičnom šachu je teraz v "námietkovom" štádiu. Proti 21 slovenským skladbám došlo 7 námietok, z nich však (odhadom) iba 2-3 môžu viesť k zníženiu bodovej hodnoty. V týchto dňoch posiela náš kapitán vyjadrenia k námietkam. Ďalšou fázou bude odoslanie rozhodnutí riaditeľovi súťaže, ktoré sa musí uskutočniť do 31. marca 2004. (kh)


Vzad <<  >> Vpred