Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 7. 1976)


Úloha č. 28

Čestmír Bára, Jackov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–6)Kontrolná notácia: b. Kg4, Da8, Sh8, Pc2, e6, f2 (6), č. Ke4, Sf4, Jh4, Pb4, b5, d5 (6). Úloha má jednu zvodnosť.


Riešenie problému č. 23: 1.Sf7-c4 s hrozbou 2.Jf4-e6 mat, 1...Ja3:c4 2.b2:c3 mat, 1...Vc6:c4 2.Jf8-e6 mat, 1...Db5:c4 2.e5-e6 mat, 1...Kd4:c4 2.De1:c3 mat. Pri ostatných krokoch čierneho vyššie uvedená hrozba ostáva v platnosti.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 27 bodov. J. Krištofóry (Iliašovce) a P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) po 26 bodov. J. Kovalič (Sp. Nová Ves) a P. Pagač (Spišské Podhradie) po 25 bodov. Č. Bára (Jackov), I. Čechová (Sp. Nová Ves), J. Fabiny (Bindt), J. Frický (Bardejov), F. Hadušovský (Hrabušice) a A. Štalmach (Bardejov) po 24 bodov. J. Ondrečko (Sp. Nová Ves) 23 bodov. J. Fábry (Poprad), F. Paluška (Michalovce) a A. Priščák (Bardejov) po 22 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a J. Fedor (Jaklovce) po 21 bodov. K. Fečová (Rožňava) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 20 bodov. D. Harčarová (Levoča) a A. Hajduczký (Slivník) po 18 bodov. T. Horváth (Valaliky) a K. Kováčik (Solivar) po 16 bodov. F. Tvaružek (Svit) 15 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 14 bodov. J. Filo (Slov. Ľupča) 13 bodov. Š. Burkuš (Košice) a Ing. E. Figulová (Košice) po 11 bodov. A. Kočárdy (Moldava nad Bodvou) 10 bodov. M. Ďuriška (Revúca) a J. Krempaský (Krompachy) po 9 bodov. M. Holodňák (Poprad) 5 bodov. M. Labudová (Levoča) a R. Valuška (Lastomír) po 4 body. J. Ivanoc (Milhostov), Š. Homza (Prakovce) a M. Homza (Prakovce) po 2 body.


V pondelok 7. júna v ranných hodinách náhle zomrel jeden z najznámejších a najproduktívnejších slovenských šachových skladateľov (vyše 300 uverejnených skladieb) Andrej Ančin z Komárna. Nebohý bol známy aj ako výborný praktický a korešpondenčný hráč, bol dlhé roky organizátorom a funkcionárom. V rokoch 1969-71 bol majstrom ČSSR v skladaní trojťažiek a v roku 1974 majstrom v riešení šachových problémov. Jeho neočakávaný odchod je veľkou stratou pre celú našu šachovú rodinu. Česť jeho pamiatke.


Vzad <<  >> Vpred