Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(15. 12. 1962)


Úloha č. 202

Ernst Boström, Fagersta, Švédsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (6+1)Kontrolná notácia: b. Kg5, De3, Sb3, Je5, Pa5, d5 (6), č. Kd6 (1) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 196 (dr. Mandler): 1.Sc5-f8! tempo Ke4 2.Sh6 Kd4 3.Sc1 atď., 1...Kg5 2.Vh3 Kf4 3.Sh6+ atď., 1...c1D 2.Sh6+ Ke4 3.Vb4+ atď. Odmenu dostane M. Zlievsky, Handlová.


Šach v Mesiaci čs.-sov. priateľstva

Šachisti mnohých miest a obcí vyjadrili svoju účasť v Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva usporiadaním rôznych šachových akcií. Zvolenskí pionieri si v tomto období pripomenuli v besede veľké úspechy sovietskych šachistov v dobývaní šachového prvenstva. Šachisti Považskej Bystrice vyplnili Mesiac ČSP usporiadaním šachového turnaja. Zvíťazil v ňom Ján Hrušovský, ktorý dosiahol 13,5 bodu. Ďalej sa umiestnil: Š. Šprocha 13 b. Turnaj splnil svoje poslanie, ako píšu z P. Bystrice, najmä tým, že získal pre šachový šport nových záujemcov z radov pracujúcej mládeže.


Vzad <<  >> Vpred