Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( x. x. 1964)


Úloha č. 207

Bohumil Moravčík, Žarnovica, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (11+8)Kontrolná notácia: b. Kg2, Df6, Vb4, Ve8, Sc5, Sa2, Jd5, Pc2, c4, c7, e2 (11), č. Ke4, Ve5, Vf8, Sf4, Jb1, Je6, Pf7, g4 (8) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 201 (Amirov–Ereško): Intencia 1.Df7–e6! hr. 2.Da6 mat, 1...Ka3 2.Kc3 atď., 1...Ka5 2.Kc5 atď., 1...c6 2.De5 atď. Vedľajšie riešenie: 1.Df5. Odmenu neudeľujeme, riešenia neboli úplné.


Vzad <<  >> Vpred