Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( x. x. 1964)


Úloha č. 210

Michal Trubač, Hajské, okr. Nitra, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: b. Kg7, Da2, Vc5, Sd1, Sf6, Jd3, Jf1, Pb3, e3, f3, h2 (11), č. Kf5, Ve5, Vh3, Sd5, Jh6, Pb4, c6, e6, g3, h7 (10) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 204 (Ľapunov): Intencia: 1.Jd1–e3! Jd6 2.De6 atď., 1...Je7 2.Db5+. Vedľajšie riešenie: 1.De6+ i 1.Db5 mat. Odmenu dostane: J. Hrúz, Nitra.


Súťaž pre začínajúcich autorov

Redakcia denníka Smena vypisuje súťaž v skladaní šachových úloh pre skladateľov, ktorí nemali uverejnenú skladbu pred 1. I. 1961. Hodnotiť sa budú úlohy a štúdie, uverejnené v Smene roku 1963. Najlepších autorov čakajú vecné ceny v hodnote 1500 Kčs. Osobitne sa budú hodnotiť prvotiny. Úlohy (každú na osobitnom lístku) s úplným riešením, adresou a údajom o prvotine autora treba posielať na adresu: inž. Bedrich Formánek, Bratislava II, Zadunajská č. 56.


Vzad <<  >> Vpred