Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 3. 11. 1962)


Úloha č. 196

Dr. Artur Mandler, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Ke6, Vb3, Sc5, Je5 (4), č. Kf4, Pc2 (2) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 190 (Kozdon): 1.Ka2-b3! tempo Kb8 2.Kc4+ Kc8 3.Sc6 Kd8 4.Ve2 Kc8 5.Ve8 mat, 1...Kb6 2.Kc4+ Ka5 3.Kc5 Ka4 4.Sd5 Ka3 5.Va2 mat, 2...Ka6 3.Sc6 Ka5 4.Kc5 atď., 2...Ka7 3.Kc5 c6 4.S:c6 atď. Odmenu dostane Ján Bakalár, Ružomberok.


Všestranný šachista

Súdruha Lačného zo Žiaru pozná celý problémový svet ako veľkého šachového umelca – majstra problémistu. Veď cyklická zámena troch matov právom je vo svete označovaná ako „Téma Lačný". Dnes vám ho predstavujeme ako úspešného hráča šach. oddielu ZK ROH Partizán Žiar.


Lačný (Žiar) – dr. Florián (Brno)

Žiar, 9. IX. 1962

1.c4 e5 2.Jc3 f5 3.e4 f:e4 4.Dh5+ Ke7 5.D:e5+ Kf7 6.Dd5+ Ke8 7.Dh5+ Ke7 8.Jd5+ Ke6 9.g3 g6 10.Jf4+ Kf7 11.Dd5+ Kg7 12.Je6+ d:e6 13.D:d8 atď. Vedúci čiernych vydržal ešte ďalších 13 ťahov, kým neprišiel na to, že má partiu prehranú – favoriti ťažko znášajú porážku.


Vzad <<  >> Vpred