Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 8. 12. 1962)


Úloha č. 201

Talip Ch. Amirov - V. A. Ereško, Nachodka, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (3+2)Kontrolná notácia: b. Kc4, Df7, Pf4 (3), č. Ka4, Pc7 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 195 (Fröberg): 1.Jf6-h5! hr. 2.Dg7+ K:h5 3.Sg4 mat, 1...Kf7 2.Df6+ atď., 1...h3 2.Df6+ atď. Ale aj vedľajšie riešenie: 1.Se6. Riešenia neboli úplné, odmenu neudeľujeme.


Sila pešiaka

Mernou jednotkou hodnoty šachových figúr je pešiak. Vieme zo šachových učebníc, že napr. strelec má hodnotu troch pešiakov, veža 5 pešiakov a pod. Táto merná šachová sústava je však veľmi relatívna. Každý priemerný šachista o tom dobre z praxe vie, veď napr. to, že pešiak na predposlednom rade má v dôsledku svojej možnosti premeniť sa na silu dámy, o tom nik nepochybuje. Presvedčte sa na jednoduchom príklade o pravdivosti tohto tvrdenia: b. Ka6, Vb8, Pa5, c6 (4), č. Kd6, Va8, Jb6, Pa7 (4). Biely – relatívne slabší manévrom svojich pešiakov vyhrá. Ako? To prenechávame na riešenie čitateľom.


Vzad <<  >> Vpred