Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 1. 12. 1962)


Úloha č. 200

Dr. Karl Fabel, Mníchov, NSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: b. Kg6, Vb7, Sh8, Pc6, h6 (5), č. Ke8, Va8 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 194 (inž. Garai): 1.Da1-g7 hr. 2.Db7 mat, 1...Se7 2.Db2 Sb4 3.Dg2+ Ka7 3.Db7 mat, 1...g2+ 2.D:g2+ atď. Odmenu dostane Ivan Senický, Trenč. Teplice.


BABY 1963

Už po šiesty raz budú v r. 1963 bojovať o čestné umiestnenia dnes už pomaly v tradičnej a vo svete veľmi populárnej našej tematickej skladateľskej súťaži na dvojťahové šachové úlohy, ktorú každoročne vypisuje KV ČSTV B. Bystrica. Pre rok 1963 bola stanovená téma: Dvojťažka vo forme dvojčiat s premiestnením jediného kameňa a so zmenou strategického obsahu. Ide o takú úlohu, v ktorej bude spracované napr. blokovanie polí a po premiestnení jedného kameňa vznikne nová úloha, ktorá bude mať voľný obsah, napr. prerušovanie čiernych figúr. Prípustné sú akékoľvek druhy motívov. Rozhodcom turnaja je Alexander Pituk z B. Štiavnice. Úlohy treba zaslať na adresu vedúceho našej rubriky do 30. júna 1963.


Vzad <<  >> Vpred