Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(24. 11. 1962)


Úloha č. 199

Jurij A. Suškov, Leningrad, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kh5, Vb2, Ja2, Jh2 (4), č. Ke1, Pb4 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 193 (Richter): 1.Se2-f3! hr. 2.Dg2+ Kh4 3.Dh2+ Sh3 4.Df2 mat, 1...Sb7+ 2.K:b7 g4 3.Dg2+ Kh4 4.D:g4 mat, 1...g4 2.Sg2+ Kh2 3.Sf1+ Kh1 4.Dg2 mat. Odmenu dostane dr. inž. Roman Vyskočil, Predajná, okr. Banská Bystrica.


Klasické dvojťažky

Dvojťahová úloha je z hľadiska chápania problémového šachu pre tých, ktorí chcú vniknúť do tajov šachovej poézie, najprístupnejšia. Máme na mysli úlohy, v ktorých riešiteľ hneď po prvom ťahu vidí obsah úlohy. Moderná dvojťažka je už však pre riešiteľa-laika menej zrozumiteľná. Mohutný rozvoj problémovej tvorby v posledných rokoch si vynútil rozšírenie kombinačnej oblasti v dvojťažkách, a to tým, že autori úloh obohacovali strategický obsah o rôzne zvodnosti, zdanlivé hry pred úvodným ťahom. Toto "prikrášlenie" obsahu úlohy je pre mnohých riešiteľov, ktorí hľadajú len výsledok – mat, nezaujímavé. Pre týchto sme na rok 1963 pripravili turnaj dvojťažiek, tzv. klasických, t. j. úloh bez predkľúčového obsahu.


Vzad <<  >> Vpred