Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(17. 11. 1962)


Úloha č. 198

Joralf Grande, Skogmo, Nórsko

Originál pre Smer

Mat 5. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: b. Kf8, Df1, Va3 (3), č. Kg4, Pa6, g3, h7 (4) – mat 5. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 192 (Grande): 1.Vd1-d6! tempo Vf8 2.Vh6+ Kg8 3.Dh7 mat, 1...Vc8 2.Kh6 V:c7 3.Vd8 mat, 1...Ve5+ 2.f:e5 Kg8 3.Vd8 mat, 1...Kg8 2.Vg6+ Kf6 3.Dg7 mat. Odmenu dostane inž. Jaroslav Karel, Praha.


Kde sa šachy nehrali

Dávno pominuli časy, keď si šachom krátili dlhé chvíle tí, ktorí ich mali, lebo robili za nich druhí. Pre tých druhých nebolo času na partiu šachu, tí mali starosti o to, ako uživiť svoje rodiny. Dnes je však rušno v závodnom klube ROH pri MUB vo Veľkom Krtíši. Každú stredu a piatok je klubovňa obsadená takmer 40 šachistami, poväčšine baníkmi. Starosti o obživu rodiny nahradil záujem o bohatý spoločenský zážitok v kruhu priateľov. Inštruktori šachového oddielu TJ Baník súdruhovia Čačko a Bohuš sa majú čo obracať, aby uspokojili všetkých, lebo v medziokresnej súťaži družstiev sa na každého ani nedostalo a čakajú na nich ešte pionieri a mladí baníci z učilišťa. – Tak sa ten život zmenil...


Vzad <<  >> Vpred