Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 6. 10. 1962)


Úloha č. 192

Joralf Grande, Skogmo, Nórsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kh5, Dc7, Vd1, Pf4 (4), č. Kh8, Ve8 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 186 (Fröberg): 1.Df4-d4! hr. 2.Jc2+ Kf1 3.Sh3 mat, 1...a1J 2.Dg1+ Kd2 3.Jb1 mat, 1...Kf1 2.Sh3+ Ke1 3.Jc2 mat. Odmenu dostane Ján Tazberík, Kociha, okres Rimavská Sobota.


Záver preboru družstiev

Po víťazstve v krajskom prebore družstiev a po skvelom postupe v dvoch vylučovacích kolách nastúpili šachisti ZK Partizán Žiar do celoštátneho finále šachového preboru družstiev ČSSR s ďalšími najlepšími troma družstvami ČSSR 21.-23. 9. 1962 v Příbrami. V spoločnosti najlepších šachistov ČSSR, ktorí reprezentovali tri pražské družstvá, sa už našim šachistom tak nedarilo, ako vidieť z poradia:


1. Slavoj Vyšehrad Praha

2. Slávia Vysoké školy Praha

3. Spartak Praha Motorlet

4. ZK ROH Partizán Žiar


Napriek nepriaznivému umiestneniu všetci sa úprimne tešíme z úspechu šachistov Žiaru – štvrtého najlepšieho družstva ČSSR v r. 1962.


Vzad <<  >> Vpred