Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(29. 9. 1962)


Úloha č. 191

Imants Kisis, Priekuli, Litovská SSR

Originál pre Smer









Mat 3. ťahom (4+1)



Kontrolná notácia: b. Ka8, Sa4, Sa5, Pc7 (4), č. Kc8 (1) – mat 3. ťahom. POZOR! Po premiestnení bieleho kráľa na e8 a bieleho strelca a5 na e5 vznikne nová úloha s podmienkou „Mat 3. ťahom". Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 185 (ten Cate): 1.Ja4-c5! tempo Ka2 2.Jd3 Ka1 3.Jc1 a2 4.Jb3 mat. Odmenu dostane Štefan Mikuláš, Prievidza 3, č. 1234/H-9.


Vzad <<  >> Vpred