Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(18. 8. 1962)


Úloha č. 185

Pieter ten Cate, Rotterdam, Holandsko

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (2+2)Kontrolná notácia: b. Kc2, Ja4 (2), č. Ka1, Pa3 (2) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 178 (Gluščak): Intencia: 1.Sh7-d3 Kc3 2.Va3+ atď., 1...Kc1 2.Vb8 atď. Vedľajšie riešenia: 1.Se3! a 1.e6! Pre neúplnosť riešení odmenu neudeľujeme.

Oriešok Smer č. 52: 1.h4 b4 2.h5 Ka5 3.h6 Ka4 4.h7 b5 5.h8J!! a5 6.Jg6 f:g6 7.f7 g5 8.f8J! atď. až nakoniec matuje: Jd8-b7-c5.


I. sjazd šachových skladateľov

V týchto dňoch snemujú na svojom I. sjazde šachoví skladatelia Stredoslovenského kraja v Ružomberku. Vyše 20 problémistov popri riešiteľských a skladateľských súťažiach rokuje o ďalšom rozvoji problémového šachu. Krajský prebor mužov a žien v šachu Došla nám zpráva z Ružomberka, kde práve prebieha krajsky šachový prebor mužov. Po III.kole vedie inž. Letz zo Žiliny s 3 bodmi pred Lačným zo Žiaru. V prebore hrá 14 najlepších šachistov kraja. Súčasne začali aj krajský prebor žien za účasti 8 najlepších šachistiek.


Vzad <<  >> Vpred