Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(25. 8. 1962)


Úloha č. 186

Hilding Fröberg, Handen, Švédsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kc5, Df4, Sf5, Ja3 (4), č. Ke1, Pa2, e2 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 179 (dr. Fabel): Logická myšlienka obsahu spočíva v pokuse 1.Sc4? s úmyslom 2.Sd5 mat. Na to má čierny obranu: 1...Vc2! 1.Sf1-d3! Vh4 2.Se2 Vf4 3.b7+ Ka7 4.b8D mat. Odmenu dostane Jozef Machaček, Trnava.

Oriešok Smer č. 54: 1.J:e5+ Kh8 2.Jf7+ Kg8 3.Jd8+!! Kh8 4.Ve8+ V:e8 5.Jf7+ Kg8 6.Jh6+ atď.


Krajský prebor jednotlivcov

V dňoch 11.-19. t. m. prebiehal v Ružomberku krajský šachový prebor jednotlivcov. Turnaj sa vyznačoval veľkou bojovnosťou. Až posledné kolo rozhodlo o preborníkovi kraja, ktorým sa stal km. Ivančo zo Žiaru s 10½ bod, pred inž. Letzom zo Žiliny s horším B–S Ďalšie poradie: III. Lačný (Žiar) 10 b., IV. dr. Škrovina (Martin) 9½ b., V. Čuntala (Žilina) 9 b., VI. Kubaljak (Žiar) 8 b., VII. Sóska (Prievidza) 6 b., VIII.-IX. Miškus (Martin), Kuchta (Martin) 5½ b., X. inž. Valent (Zvolen) 5 bodov atď.


Vzad <<  >> Vpred