Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 1. 9. 1962)


Úloha č. 187

Karol Mlynka, Kozárovce, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kc2, Va4, Pa3, f4 (4), č. Ka2, Pf5 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 180 (Sova): 1.0-0-0! tempo Ka4 2.Vd5 Ka3 3.Va5 mat, 1...K:a2 2.Vd3 Ka1 3.Va3 mat. Odmenu dostane inž. A. Kniebügl, Štiavnické Bane.

Oriešok Smer číslo 58: 1.Vc5-h5 V:h5 2.Va6+ Kc5 3.Va5+ a vyhrá.


Z krajských šachových dní

Už sme referovali o výsledku krajského preboru mužov. Ďalšou hodnotnou šachovou akciou v rámci krajských šachovVch dní v Ružomberku hol v dňoch 13.-19. 8. 1962 krajský prebor žien. Z 10 účastníčok zvíťazila Gotzmanová (Ružomberok) 8½ b. Ďalšie poradie: 2. Kindernayová (Podbrezová) 8 b., 3.-4. Rolková (Žilina) a Čontošová (R. Sobota) 6½ b., 5. Ivanová (Prievidza) 5 b., 6. Balková (K. N. Mesto) 3½ b., 7.-8. Kuchtová (Martin) a dr. Valachová (Fiľakovo) 2½ b., 9. Fojciková (Ružomberok) 2 b. a 10. Mattyašovská (Ružomberok) 1 bod.


Vzad <<  >> Vpred