Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(21. 7. 1962)


Úloha č. 180

Jakub Sova, Kamenný Újezd, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+1)Kontrolná notácia: b. Ke1, Va1, Ja2, Pc2 (4), č. Ka3 (1) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 174 (Sarsenbekov): 1.Kd6-c5! tempo Ka5 2.S:b7 a 3.Va3 mat, 1...b6+ 2.Kb4 b5 3.Vh6 mat, 1...b5 2.Vh2 a 3.Va2 mat.

Oriešok, Smer č. 44: Danú podmienku možno dosiahnuť viacerými spôsobmi. Jeden z nich: 1.Jg3 g5 2.J:g5 Jf6 3.Jh7 Jh5 4.Jf8 Jf4 5.Jd7 Jh3 6.Jb8 a6 7.Ja6 f5 8.Jc7+ Kf7 9.Je8 b6 10.Jb6 Dd5 11.Jc8 Vh4 12.Je7 Kg7 13.Jf5+ Kh8 14.Jh4 Df3 15.Jf3 Jg1 16.Jg1. Odmenu dostane voj. Pavel Popelář, Ružomberok.


Kto je na ťahu, vyhrá!

Pri pohľade na pozíciu b. Kd8, Va7, Vc5 (3), č. Kd6, Vh4 (2) je hneď každému zrejmé, že keby bol na ťahu čierny, nasledoval by neodvratný mat ťahom Vh4-h8. Avšak na ťahu je biely a to, ako môže vyhrať, nie je už také zjavné, ale predsa vyhrá! I z tohto príkladu plynie pre všetkých dôležité ponaučenie: nestratiť záujem o partiu ani v nepriaznivých situáciách! Riešenie.Kto je na ťahu, vyhrá!Vzad <<  >> Vpred