Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 7. 7. 1962)


Úloha č. 179

Dr. Karl Fabel, Mníchov, NSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: b. Kc8, Sf1, Pb6 (3), č. Ka8, Vh2, Sg3, Jh8 (4) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 173 (Kovács): 1.Sf1-h3! hr. 2.Jg4 mat, 1...Jg2 2.Jg4+ Kf1 3.Kd1 f2 4.Je3 mat.

Oriešok (Smer č. 42): 1...f1V 2.e3 Vf4 3.e:f4 e3 4.f5 e2 5.f6 e1V 6.f7 Va1 7.f8V Va2 8.Vf3 mat. Odmenu dostane Jozef Skalnik, Sliač.


Stará kombinácia v novom rúchu

Známa kombinácia s matom čiernemu kráľovi, ktorý stojí v obkľúčení svojich figúr na h8 po obeti dámy – Jf7 mat, známa ako "dusený mat", bola uvedená Lucenom v r. 1497. Jej jednoduchá vtipnosť zaujala mnohých skladateľov, ktorí jej dali umeleckú formu a vytvorili mnohé pekné úlohy. S jednou z nich vás dnes zoznámime.Mat 8. ťahom (4+9)b. Kf1, Db3, Ve3, Jc4 (4), č. Kg8, Db8, Ve2, Sd6, Pb4, e5, f3, g7, h7 (9), mat 8. ťahom. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred