Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(30. 6. 1962)


Úloha č. 178

Anatolij S. Gluščak, Odesa, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (6+1)Kontrolná notácia: b. Kc6, Va8, Sh6, Sh7, Jd2, Pe5 (6), č. Kb2 (1) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 172 (Vladimirov): Intencia pozície A: 1.Sc7! Ka7 2.Sb8+ Kb7 3.Se6 Kc6 4.d4 Kb7 5.Sc7 Ka7 6.Sb6+ Kb7 7.Sc5 Kc6 8.d5+ Kb7 9.d6 Kc6 10.d7 a 11.d8J mat, ale aj duál: 2.Sc8 Sb7! (2...S~ 3.Sb8+ Ka8 4.Kb6 S~ 5.Sa7 a 6.Jc7 mat) 3.Sb6+ Ka8 4.S:b7+ K:b7 5.Kb5 K~ 6.Jc5 Kb8 7.-11.d4-d8D(V) mat. Pozícia B: 1.Sc6! Kc6 2.Se5 Kb7 3.d3 Ka7 4.Sb8+ Kb7 5.d4 Kc6 6.d5 Kb7 7.d6 Kc6 8.d7 a 9.d8J mat. Odmenu neudeľujeme, lebo riešenia neboli úplne.


Dáma vždy nevyhráva!

Každý šachista začína tým, že sa učí poznávať silu kameňov. Privilegovanosť dámy medzi šachovými kameňmi je nesporná. Aj v koncovkách voľného pešiaka premieňame obyčajne na dámu. Ale pozor, nie vždy!

V postavení: b. Kb1, Pb2, d6, f6, g2, h3 (6), č. Kb6, Pa7, b3, b5, b7, d7, f7, g3 (8) by bielemu k výhre postup pešiaka h3 a premena jeho na dámu k výhre nepomohla, lebo čierny má patovú obranu. K výhre vedie iná cesta. Tú nájdu už riešitelia. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred