Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(23. 6. 1962)


Úloha č. 177

Zenon Lebelt, Lodž, Poľsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (5+1)Kontrolná notácia: b. Kh7, Da5, Sb2, Je1, Pd3 (5), č. Ke3 (1) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 171 (Buchwald): 1.Vf2-e2+ tempo Kd3 2.Vcc2 a 3.Vd8 mat, 1...Kf3 2.Vgg2 a 3.Vf8 mat, 1...Kd5 2.Vg6 a 3.Vd6 mat, 1...Kf5 2.Vc6 a 3.Vf6 mat. Na 1...Kd4 (Kf4 ide hneď mat 2.Vgd8) Vcf8 mat. Šachovanie v úvodníku je zriedkavé, pripúšťa sa len výnimočne, keď to vyváži bohatý obsah ako v tomto prípade: 6 voľných polí pre čierneho kráľa v strede šachovnice. Odmenu dostane Pavol Mačica, Nimnica.


Vzad <<  >> Vpred