Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(16. 6. 1962)


Úloha č. 176

Jurij Akimovič Suškov, Leningrad, SSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (3+3)Kontrolná notácia: b. Kc2, Dg3, Sh2 (3), č. Kh1, Sa7, Pd5 (3) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 170 (Holm): 1.Kb4-a4! tempo Jc3+ 2.D:c3+ Ka2 3.D:a3 mat. Zvodnosť 1.Ka5? viazne na 1...Jc3!. Odmenu dostane: Št. Zábojník, Dubnica nad Nitrou č. 122.


Šach mládeži!

Dňa 14. júna 1962 bola v Banskej Bystrici plenárna schôdza krajskej šachovej sekcie. Rokovanie nieslo sa v úsilí zabezpečiť uznesenia II. zjazdu ČSTV najmä ďalším rozvojom šachu medzi mládežou, 30 registrovaných dorastencov a 10 dorasteniek, to je celá naša bilancia práce na úseku mládeže. Či u nás nemáme naozaj viacej mladých šachistov?

Šachoví pracovníci v sekciách a šachových oddieloch sa musia vážne zamyslieť nad týmto stavom. Z dobrých výsledkov práce v Martine a vo Zvolene vidieť, že mládež rada hrá šachy, treba jej len podať pomocnú ruku. Ísť do skôl, domovov mládeže a pionierskych domov, čakajú nás. A to je pre každého pracovníka prvá a hlavná úloha, uložená II. zjazdom ČSTV!


Vzad <<  >> Vpred