Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 5. 5. 1962)


Úloha č. 170

Helmer Holm, Sandviken, Švédsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (3+3)Kontrolná notácia: b. Kb4, Db3, Jd2 (3), č. Ka1, Ja3, Jb5 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 163 (Buchwald): 1.Dd4:f6! hr. 2.De7 mat, 1...Kd7 2.D:g5 Kc6 (Kd6) 3.Dd5 mat, 2...Kc8 3.Sc6 mat, 2...Ke8 3.De7 mat, 1...Va5+ 2.S:a5 Kd7 3.De6 mat, 1...Vg7 2.Sa4+ Vd7 3.De7 mat, 1...Ve5 2.Sa4+ Vb5 3.S:b5 i De7 mat – duál, ktorý čiastočne úlohu znehodnocuje. Odmenu dostane Zd. Teuschel, Prievidza.


Drobničky zo šachového života

Z krajského preboru máme tieto zprávy: Pov. Podhradie – Ružomberok 1:9, Podhradie nenastúpilo k stretnutiu v Rim. Sobote.

*

Šachová sekcia OV ČSTV Martin usporiadala veľký bleskový šachový turnaj k výročiu oslobodenia Martina, výsledky nám nedošli.

*

Veľmi agilnú šachovú činnosť vykazuje Okresný dom pionierov a mládeže vo Zvolene. V okresnom kole ŠHM štartovalo 65 pionierov. Zvíťazil Valášek z II. ZDŠ a v turnaji 6-členných družstiev III. ZDŠ Zvolen.


Vzad <<  >> Vpred