Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(28. 4. 1962)


Úloha č. 169

Viktor Litvinov, Pjatigorsk, SSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: b. Kb4, Dc4, Jc3, Jg7, Ph2 (5), č. Ke5, Pb5 (2) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 162 (Holm): 1.Sa2-c4 tempo d3 2.Sa2 J ľub. 3.Jb3 mat, 1...Jd3 2.Jb3+ Kb1 3.S:d3 mat. Zvodnosť: 1.Jf3? Je6 2.Je1 d3! Odmenu dostane Peter Kráner, Martin.


Zaujímavý záver

Na 1. šachovnici v stretnutí Partizán Žiar – Baník Podbrezová (km. Ivančo – Peteraj) bola partia prerušená pri 52. ťahu bieleho v tomto postavení: Ivančo: Kh2, Df1, Va1, Sg2, Pb5, e4, f5, g3, h4 (9) – Peteraj: Kg7, Dd2, Sf2, Jf7, Pd6, e5, f6, g4, h5 (9). Ťažiskom ďalšej hry bieleho je silný oporný bod jeho pozície: voľný pešiak b5. Po prerušení hra pokračovala: 52.Vd1 Db2 53.Vb1 Dd2 54.b6 De3 s úmyslom po 55.b7 D:g3+ 56.Kh1 D:h4 57.Sh3 Sa7 zamedziť premenu pešiaka. Biely však našiel prekvapujúci 55. ťah, ktorý rýchle rozhodol o osude partie. Nájdenie tohto ťahu prenechávame riešiteľom. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred