Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(17. 3. 1962)


Úloha č. 162

Helmer Holm, Sandviken, Švédsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (3+3)Kontrolná notácia: b. Ka3, Sa2, Jd2 (3), č. Ka1, Jc5, Pd4 (3) - mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 156 (Pachman): Autorora intencia: 1.Sf4 Va2 2.Dc5 atď. 1...Vb8 2.Dc2+ atď. 1...V:d2 2.Se2+ atď. Úlohu demolujú dve vedľajšie riešenia: 1.Se2+ a 1.Kg1. Odmenu neudeľujeme, lebo riešenia neboli úplné.


Skladateľsky turnaj

Čitateľom odporúčame do pozornosti skladateľský turnaj šachových rubrík Smeny, Čs. športu a Pionierskych novín na originály úloh a štúdií, uverejnených v týchto rubrikách roku 1962. Turnaj je dotovaný hodnotnými vecnými cenami. Osobitne budú hodnotené úlohy začínajúcich autorov. Problémy treba posielať na adresy: inž. Bedrich Formánek, Bratislava 11, Stalinova 56, pre rubriku v Smene, Ladislav Salai, Detva-sídlisko G 35/II-6, pre rubriku v Pionierskych novinách a pre rubriku v Čs. športe priamo na adresu redakcie Bratislava, Stalingradská 1.


Vzad <<  >> Vpred