Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(26. 5. 1962)


Úloha č. 173

Flórián J. Kovács, Budapešť, Maďarsko

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kd2, Sf1, Sh2, Je3 (4), č. Kf2, Je1, Pf3 (3) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 167 (Suškov): 1.Dc2-a4! tempo Kc5 2.Jd7+ Kd5 3.Jf4 mat, 1...e6 2.Je7+ Ke5 3.Jd7 mat, 1...e5 2.Je7+ Kc5 3.Jd7 mat. Odmenu dostane Anton Fronk, Žiar nad Hronom.

Oriešok Smer č. 30: 1.Dc4! s výhrou najmenej veže.


Matová spolupráca

Z pestrej ríše problémového šachu sme dnes vybrali pre našich riešiteľov niečo, s čím sa v šachovej partii nestretneme – s pozíciou, v ktorej od vás budeme požadovať, aby ste v stanovenom počte ťahov vytvorili matový záver so všetkými kameňmi, ktoré máte v postavení k dispozícii, teda včítane čiernych kameňov.Pomocný mat 7. ťahom (2+4)V postavení: b. Kb5, Pe2 (2), č. Ka3, Pb2, e4, f2 (4) stačí bielemu púhy pešiak e2 na matovanie čierneho v 7. ťahu, pravda, len tak, že mu v tom bude čierny všemožne pomáhať. Ako je to možné? Pozor: Začína čierny! Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred